Hur mycket kan du – ta testet

Garrett’s INSTALLER CONNECT. Testet är på engelska.

Turboladdare

Turboladdaren är en absolut väsentlig komponent i en modern motor. Dess användning har ökat årligen i takt med ökade krav för utsläpp från fordon. Motorns volym har blivit mindre – men effekten är densamma eller större. För att möta myndighetskrav för utsläpp och användarens förväntningar på bilens prestanda så har tekniken av turboladdare utvecklats markant under de senaste 20 åren.

En turboladdare består av två hjul som är anslutna till en fast axel. De två hjulen spinner tillsammans. Under momentet drivs ett hjul av avgas och värme och det andra hjulet suger in luft och komprimerar den. Den komprimerade luften effektiviserar förbränningen och ger därmed mer effekt med ett mindre förbruk.

Den största utmaningen i relation till turboladdare är leveransen av rätt luftmängd vid rätt tidpunkt. Därför har utvecklingen av turboladdaren drivits framåt av just denna utmaning. Första steget i utvecklingen var en turboladdare med wastegate. Denna typ av turboladdare har en enkel anordning som leder avgaserna utanför turbinhjulet vid ett givet tryck. 

Senare har det tillkommit turboladdare med variabel geometri i turbinhus (VNT/VTG). Detta innebär att ett antal flikar styr mängden av avgas mot turbinhjulet beroende av luftmängden som man vill förbränna. Flikarna styrs antingen pneumatiskt eller elektriskt. Turboladdare med variabel geometri används i dieselmotorer och kommer att introduceras för bensinmotorer från årsmodell 2022 och framåt. I många motorer används en kombination av två turboladdare som placerats med parallell- eller seriekoppling (tvåsteg). De två turboladdarna har olika arbetsomfång och levererar därför en optimal volym över en större del av motorns arbetsområde. Turboladdare kan vara av typen wastegate eller en kombination av wastegate och VNT/VTG.

Varför fabriksny och originaltillverkad?


En turboladdare ska leverera värde för slutanvändaren. Med värdet avses en turboladdare som har hög tillförlitlighet, överlägsen effekt, ultimat bränsleekonomi och strikt efterlever kraven för utsläpp. Dessa värden kan endast garanteras med en fabriksny och originaltillverkad turboladdare.

En turboladdare som tillverkats av någon annan tillverkare och som i samarbete med bilfabriken har utvecklat rätt kombination av motor / turbo har inte några förutsättningar för att leverera fullt värde på alla parametrar. Det finns inga undantag. Oavsett om det är ett skandinaviskt företag som tillverkar en kopia i Kina eller om den kommer från ett europeiskt företag.

Servicebulletiner

En lyckad installation beror på många faktorer. En fullständig förståelse av varför den ursprungliga turboladdaren tappade effekt är den viktigaste av dem alla. Ofta leds mekanikern mot andra fel på fordonet för att förklara uppkomsten av den direkta orsaken till felet. Fel på fordon som exempelvis att en trasig EGR-ventil har funnit sin väg till turboladdaren och orsakat haveri är bara ett av många exempel. Några fel är isolerade och andra upprepas frekvent för vissa bilmärken och modeller. För frekventa upprepningar tar vi löpande fram servicebulletiner som i exakthet beskriver problemet med fordonet och vad mekanikern kan göra för att rätta till det.

Hitta din turboladdare

Om du är en ny användare så måste du ha ett användarnamn och lösenord.

Verkstäder kan kontakta oss på e-postadressen dau@scanturbo.dk för godkännande och registrering.